Числоімпульсний множильний пристрій
Read more.
Квадратор
Read more.
Однорозрядний напівсуматор
Read more.
Пристрій визначення Хеммінгової віддалі між двома сигналами
Read more.
Суматор з прискореним переносом
Read more.
Повний однорозрядний суматор
Read more.
Різницево-модульний квадратор
Read more.
Пристрій сортування двійкових чисел
Read more.
Матричний перемножувач
Read more.