Пристрій визначення Хеммінгової віддалі між двома сигналами

Патент на корисну модель.

СИДОР А.І., КРУЛІКОВСЬКИЙ Б.Б., ВОЗНА Н.Я., НИКОЛАЙЧУК Я.М.

Пристрій належить до засобів обчислювальної техніки, призначений для визначення Хеммінгової віддалі між двома аналоговими сигналами і може бути використаний у якості компонента цифрових процесорів розпізнавання образів.

Суть удосконалення пристрою полягає в тому, що вхідні аналогові сигнали у додатково введеному двоканальному АЦП паралельного типу перетворюються у паралельні унітарні коди, які однозначно представляють більше та менше значення xi та yi, після чого перетворюються у паралельні інверсні розряднопозиційні коди Хаара, де шифруються у відповідні: прямий двійковий код більшого з них, та доповнюючий кодменшого з них, які додаються у швидкодіючому багаторозрядному накопичувальному суматорі.

Технічний результат: досягнено підвищення швидкодії пристрою визначення Хеммінгової віддалі між двома сигналами у порівняні з прототипом в 2n – разів, де n – розрядність паралельного АЦП.