Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем
Read more.
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАТИЦІ
Read more.
COMPUTER TECHNOLOGIES IN INFORMATION SECURITY
Read more.
METHODS OF EFFECTIVE PROTECTION OF INFORMATION FLOWS
Read more.
STRUCTURING THE MOVEMENT OF DATA IN COMPUTER SYSTEMS
Read more.
КОДИ ПОЛЯ ГАЛУА: теорія та застосування
Read more.
ПРОЕКТУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Read more.
ТЕОРІЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Read more.
ТЕОРІЯ МОДЕЛЕЙ РУХУ ДАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Read more.