ПРОЕКТУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

АВТОРИ: Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р.

Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем. — Тернопіль: ТНЕУ, 2010.- 392c.

АНОТАЦІЯ: Мета пропонованого навчального посібника – комплексний аналіз теоретичних основ, інформаційних технологій, моделей та стратегій проектування архітектур та компонентів спеціалізованих комп’ютерних систем, висвітлення наукового та навчального змісту дисципліни «Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем».

Навчальний посібник характеризується новизною теоретичного, методологічного та технолого-інформаційного матеріалу. Більша частина посібника у системно впорядкованому вигляді публікується вперше в Україні. Глибокому засвоєнню курсу сприятимуть навчальні тренінги, до складу яких входять контрольні запитання, завдання та приклади рішення задач, пов’язаних з технологією проектування спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС) на базі розроблених авторами інформаційних основ побудови сімейства моделей та епюр руху даних в однорівневих та багаторівневих СКС.

У додатках наведено умови завдань розробки проектних рішень та приклади проектування розподілених СКС.

Навчальний посібник належить до методичного забезпечення дисципліни «Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем» напряму «Комп’ютерна інженерія» професійного спрямування «Спеціалізовані комп’ютерні системи» і може використовуватися у ВНЗах під час вивчення суміжних дисциплін: «Основи побудови спеціалізованих комп’ютерних систем», «Проектування комп’ютерних систем», «Проблемно-орієнтовані комп’ютерні системи» та інш.

Для студентів, аспірантів, наукових співробітників, проектантів КС та інших категорій спеціалістів у галузі комп’ютерних систем та інформаційних технологій.