02. Західноукраїнський форум ІТ-ПЕРСПЕКТИВА

Запрошуємо взяти участь у ІІ Західноукраїнському форумі «ІТ-перспектива» 26 жовтня 2019 року.

Організатори заходу – факультет комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ та Тернопільський ІТ Кластер.

Метою форуму є:

  • — популяризація сучасних інформаційних технологій;
  • — стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді у галузі інформаційних технологій;
  • — створення умов для навчання за ІТ-спеціальностями з паралельним працевлаштуванням в ІТ-компанії.

У програмі зустрічі передбачено:

  • – презентація ІТ-компаній;
  • – досвід підготовки ІТ-спеціалістів на факультеті комп’ютерних інформаційних технологій спільно з ІТ-компаніями;
  • – презентація зимових ІТ-шкіл факультету комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ .

Для учасників форуму у пограмі передбачена концертна програма.

Проїзд до місця проведення форуму та харчування учасників здійснюються за рахунок коштів організаторів.

Числоімпульсний множильний пристрій

Патент на винахід

ДАВЛЕТОВА А.Я., КРУЛІКОВСЬКИЙ Б.Б., НИКОЛАЙЧУК Я.М., ВОЗНА Н.Я.

Числоімпульсний множильний пристій належить до засобів обчислювальної техніки і систем статистичної обробки інформації. Пристрій грунтується на підвищенні швидкодії та регулярності структури для обчислення добутку двох чисел, шляхом додаткового введення модульних лічильників теоретико-числового базису Хаара-Крестенсона, входи яких з’єднані з вхідними шинами додатково введених матричних модульних перемножувачів та цифрового шифратора.

Пристрій забезпечує отримання на виході двійкового цифрового значення добутку двох чисел представлених унітарними кодами і може бути використаний для статистичної обробки інформації, цифрових взаємокореляторах та засобах паралельного розпізнавання образів на основі матриць великого числа пікселів оцифрованих зображень.

Квадратор

Паиент на корисну модель

КРУЛІКОВСЬКИЙ Б.Б., ДАВЛЕТОВА А.Я., НИКОЛАЙЧУК Я.М., ІВАСЬЄВ С.В.

Квадратор належить до засобів обчислювальної техніки і може бути використаний при розробці дискретних пристроїв для задач статистичного аналізу та розробці високопродуктивних компонентів проблемно-орієнтованих спецпроцесорів та цифрових засобах шифрування інформації у різних теоретико-числових базисах.

Пристрій забезпечує отримання на виході паралельних кодів квадратів числа вхідних імпульсів у двійковій системі числення базису Радемахера та системі залишкових класів базисі Хаара-Крестенсона, який може бути ефективно використаний для швидкодіючого подальшого опрацювання цифрових даних у базисі Хаара-Крестенсона.

Однорозрядний напівсуматор

Патент на корисну модель

ДАВЛЕТОВА А.Я., НИКОЛАЙЧУК Я.М.

Напівсуматор належить до пристроїв обчислювальної техніки і може бути використаний у якості компонента багаторозрядних комбінаційних суматорів.

Реалізація логічного елемента «Виключаюче АБО» на логічних елементах І-НЕ та АБО, виходи яких об’єднані і реалізують логічний елемент «Провідне І» дозволяє зменшити апаратну складність до трьох логічних елементів, тобто у 2-3 рази та підвищити швидкодію спрацювання у 3 рази — за 1 мікротакт у порівнянні з відомими аналогами та прототипом.

Пристрій визначення Хеммінгової віддалі між двома сигналами

Патент на корисну модель.

СИДОР А.І., КРУЛІКОВСЬКИЙ Б.Б., ВОЗНА Н.Я., НИКОЛАЙЧУК Я.М.

Пристрій належить до засобів обчислювальної техніки, призначений для визначення Хеммінгової віддалі між двома аналоговими сигналами і може бути використаний у якості компонента цифрових процесорів розпізнавання образів.

Суть удосконалення пристрою полягає в тому, що вхідні аналогові сигнали у додатково введеному двоканальному АЦП паралельного типу перетворюються у паралельні унітарні коди, які однозначно представляють більше та менше значення xi та yi, після чого перетворюються у паралельні інверсні розряднопозиційні коди Хаара, де шифруються у відповідні: прямий двійковий код більшого з них, та доповнюючий кодменшого з них, які додаються у швидкодіючому багаторозрядному накопичувальному суматорі.

Технічний результат: досягнено підвищення швидкодії пристрою визначення Хеммінгової віддалі між двома сигналами у порівняні з прототипом в 2n – разів, де n – розрядність паралельного АЦП.

Тиждень ФКІТ

15 – 19 квітня 2019 року буде проходити тиждень ФКІТ, передбачені такі заходи:

  • інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»
  • конкурс на найкращу кімнату в гуртожитку;
  • спортивні змагання;
  • змагання з кіберспорту.

Те ще багато цікавого!

Давлетова Аліна Ярославівна

Посада: викладач

Е-mail: a7davletova@gmail.com

Освіта

• В 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Банківська справа» та отримала кваліфікацію магістра з банківської справи.


• В 2016 закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Програмне забезпечення систем» та отримала кваліфікацію магістра.

Суматор з прискореним переносом

Патент на корисну модель

КРУЛІКОВСЬКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ; ВОЗНА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА; ГРИГА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; НИКОЛАЙЧУК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ; ДАВЛЕТОВА АЛІНА ЯРОСЛАВІВНА

Суматор з прискореним переносом належить до засобів обчислювальної техніки та швидкодіючих компонентів арифметико-логічних пристроїв процесорів цифрового опрацювання сигналів та даних. Пристрій містить 2n-розрядну вхідну шину, (k=n/m), m -розрядних суматорів, на перші входи переносу яких поданий логічний “0”, (k-1) m-розрядних суматорів на перші входи переносу яких подана логічна “1”, (k-1) m+1-розрядних двовходових мультиплексорів з першими прямими керуючими входами, n+1-розрядну вихідну шину, в якому додатково введені інкрементні суматори з входом переносу логічної одиниці, входи яких додатково з’єднані з інформаційними виходами m-розрядних суматорів з входами переносу логічного нуля та додатково введений інверсний вихід у першому m-розрядному суматорі з входом переносу логічного нуля та додатково введені інверсні входи та виходи у кожному парафазному мультиплексорі. Технічним результатом є зменшення апаратної складності в 2 рази та підвищення швидкодії у 1,5 рази.