Квадратор

Паиент на корисну модель

КРУЛІКОВСЬКИЙ Б.Б., ДАВЛЕТОВА А.Я., НИКОЛАЙЧУК Я.М., ІВАСЬЄВ С.В.

Квадратор належить до засобів обчислювальної техніки і може бути використаний при розробці дискретних пристроїв для задач статистичного аналізу та розробці високопродуктивних компонентів проблемно-орієнтованих спецпроцесорів та цифрових засобах шифрування інформації у різних теоретико-числових базисах.

Пристрій забезпечує отримання на виході паралельних кодів квадратів числа вхідних імпульсів у двійковій системі числення базису Радемахера та системі залишкових класів базисі Хаара-Крестенсона, який може бути ефективно використаний для швидкодіючого подальшого опрацювання цифрових даних у базисі Хаара-Крестенсона.