Сегін Андрій Ігорович

завідувач кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем, кандидат технічних наук, доцент.

E-mail:  andriy.segin@gmail.com / ase@wunu.edu.ua 

Коло наукових інтересів: теорія, моделі та програмні засоби кореляційного опрацювання сигналів у багатомірних системах координат, розпізнавання та обробка графічних зображень та сигналів