ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні.

Уважно прочитайте запитання та запропоновані варіанти відповідей на них і позначте ті, котрі найбільше збігаються з Вашою думкою, або ж запишіть власне альтернативне твердження у відведеному для цього місці.

Всі анкети анонімні.
Результати анкетування будуть представлені лише в узагальненому вигляді.

Дякуємо за ваші щирі відповіді.

Дослідження, яке спрямоване на з’ясування успішності Вашого пристосування до навчання у ЗУНУ (для студентів 1 курсу).

Опитування, спрямован на визначення Вашого поточного соціально-психологічного самопочуття, шляхів подолання студентами проблемних ситуацій.


Опитування на тему: Ставлення студентів до результатів практики за освітньою програмою 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.


Опитування, спрямоване на з’ясування  рівня задоволеності організацією освітнього процесу в Університеті за освітньою програмою 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.


Опитування щодо питань дотримання етичних норм поведінки в ЗУНУ за освітньою програмою 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.


Опитування, спрямоване на з’ясування рівня задоволеності методами навчання і викладання за освітньою програмою 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.


Опитування, спрямоване на з’ясування рівня об’єктивності оцінювання навчальних результатів за освітньою програмою 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.