Суматор з прискореним переносом

Патент на корисну модель

КРУЛІКОВСЬКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ; ВОЗНА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА; ГРИГА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; НИКОЛАЙЧУК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ; ДАВЛЕТОВА АЛІНА ЯРОСЛАВІВНА

Суматор з прискореним переносом належить до засобів обчислювальної техніки та швидкодіючих компонентів арифметико-логічних пристроїв процесорів цифрового опрацювання сигналів та даних. Пристрій містить 2n-розрядну вхідну шину, (k=n/m), m -розрядних суматорів, на перші входи переносу яких поданий логічний “0”, (k-1) m-розрядних суматорів на перші входи переносу яких подана логічна “1”, (k-1) m+1-розрядних двовходових мультиплексорів з першими прямими керуючими входами, n+1-розрядну вихідну шину, в якому додатково введені інкрементні суматори з входом переносу логічної одиниці, входи яких додатково з’єднані з інформаційними виходами m-розрядних суматорів з входами переносу логічного нуля та додатково введений інверсний вихід у першому m-розрядному суматорі з входом переносу логічного нуля та додатково введені інверсні входи та виходи у кожному парафазному мультиплексорі. Технічним результатом є зменшення апаратної складності в 2 рази та підвищення швидкодії у 1,5 рази.