Числоімпульсний множильний пристрій

Патент на винахід

ДАВЛЕТОВА А.Я., КРУЛІКОВСЬКИЙ Б.Б., НИКОЛАЙЧУК Я.М., ВОЗНА Н.Я.

Числоімпульсний множильний пристій належить до засобів обчислювальної техніки і систем статистичної обробки інформації. Пристрій грунтується на підвищенні швидкодії та регулярності структури для обчислення добутку двох чисел, шляхом додаткового введення модульних лічильників теоретико-числового базису Хаара-Крестенсона, входи яких з’єднані з вхідними шинами додатково введених матричних модульних перемножувачів та цифрового шифратора.

Пристрій забезпечує отримання на виході двійкового цифрового значення добутку двох чисел представлених унітарними кодами і може бути використаний для статистичної обробки інформації, цифрових взаємокореляторах та засобах паралельного розпізнавання образів на основі матриць великого числа пікселів оцифрованих зображень.