Однорозрядний напівсуматор

Патент на корисну модель

ДАВЛЕТОВА А.Я., НИКОЛАЙЧУК Я.М.

Напівсуматор належить до пристроїв обчислювальної техніки і може бути використаний у якості компонента багаторозрядних комбінаційних суматорів.

Реалізація логічного елемента «Виключаюче АБО» на логічних елементах І-НЕ та АБО, виходи яких об’єднані і реалізують логічний елемент «Провідне І» дозволяє зменшити апаратну складність до трьох логічних елементів, тобто у 2-3 рази та підвищити швидкодію спрацювання у 3 рази — за 1 мікротакт у порівнянні з відомими аналогами та прототипом.