ТЕОРІЯ МОДЕЛЕЙ РУХУ ДАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

АВТОРИ: Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Возна Н.Я.

Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Возна Н.Я. Теорія моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем. Тернопіль: ТНЕУ, 2008.-216 с.

АНОТАЦІЯ:У монографії викладено теоретичні основи та інформаційні технології побудови моделей руху даних в розподілених комп’ютерних системах. Наведено основи моделювання процесів руху та цифрової оброки даних стосовно розподілених комп’ютерних систем. Виконана формалізація характеристик системних об’єктів комп’ютерних систем, включаючи: процесори, дані, системи передавання даних, об’єкти управління та оператори. Визначені атрибути та викладена інформаційна технологія побудови матричних моделей руху даних. Подані приклади побудови сімейства похідних моделей руху даних, які включають моделі: граф-розгалужене дерево, параметрична часова та структурно-часова, мережевий графік, суміщений часовий граф, блок-схема алгоритму оброблення даних  та граф- алгоритмічна. Викладені методологічні основи побудови тривимірних та модифікованих матричних моделей. Введено поняття епюри циклів руху даних, які враховують характеристики собівартості руху даних в пунктах формування, цифрової обробки, архівації та прийняття рішень в різних топологіях комп’ютерних мереж. Викладені теоретичні основи та принципи побудови кластерних моделей руху даних квазістаціонарних об’єктів управління. Систематизовані інформаційні, статистичні та кореляціні моделі об’єктів управління. Наведені математичні та інформаційні моделі руху даних є першим узагальненням теоретичних основ моделювання процесів формування, передавання та цифрової обробки даних в розподілених комп’ютерних системах, які завершуються оптимізаційними задачами вибору варіантів та стратегії проектування складних комп’ютерних систем.