СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАТИЦІ

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ: Албанський І.Б., Возна Н.Я., Волинський О.І., Воронич А.Р., Грига В.М., Гринчишин Т.М., Гуменний П.В., Давлетова А.Я., Заставний О.М., Івасьєв С.В., Касянчук М.М., Круліковський Б.Б., Люра О.Л., Николайчук Л.М., Николайчук Я.М., Пастух Т.І., Пітух І.Р., Сегін А.І., Сидор А.І., Якименко І.З., Яцків В.В.

Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці / під загальною редакцією Я. М. Николайчука. — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2017.- 913 с.

АНОТАЦІЯ: У монографії системно викладено фундаментальні теоретичні основи інформатики спеціалізованих комп’ютерних технологій. Вперше зроблено узагальнення методології, теорії та спеціалізованої мікропроцесорної техніки формування, перетворення, передавання та інтегрованого цифрового опрацювання інформаційних потоків у розподілених комп’ютеризованих системах (РКС) реального часу. Особливу увагу приділено математичним основам систем кусково-постійних ортогональних функцій та теоретико-числових базисів (ТЧБ), кодові системи яких породжують відповідні позиційні та непозиційні системи числення у простих та розширених полях Галуа. Охоплено широкий клас ефективних рішень науково-прикладних задач на основі розроблених нових матрично-модульних методів та мікроелектронних спецпроцесорних засобів організації руху цифрових даних та інформаційних потоків у РКС реального часу. Теоретична основа схемотехнічних рішень широкого класу проблемно-орієнтованих спецпроцесорів охоплює кодові системи ТЧБ: Унітарного, Хаара, Радемахера, Крестенсона, Галуа та їх мультиструктур Радемахера-Крестенсона і Хаара-Крестенсона.

У якості критеріїв ефективності розроблених методів та схемотехнічних рішень спецпроцесорів застосовані оцінки: апаратної, часової, функціональної, структурної та ентропійної складності.

Методи цифрового опрацювання даних базуються на теоретичних засадах статистичного, кореляційного, спектрального, кластерного, логіко-статистичного інформаційного, ентропійного та образно-кластерного опрацювання сигналів та цифрових поліфункціональних даних.

Монографія призначена для науковців та спеціалістів у галузях «Інформаційні технології» та «Автоматика та приладобудування» і може бути корисною для аспірантів та студентів, які навчаються за відповідними напрямами.