ТЕОРІЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

АВТОР: Николайчук Я.М.

Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації / Монографія / – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 536с.:

АНОТАЦІЯ:У монографії викладено фундаментальні основи теорії джерел інформації та базові принципи моделювання складних розподілених комп’ютерних систем на основі матричних моделей руху даних та епюр собівартості руху даних. Особливу увагу приділено технології побудови сукупності моделей джерел інформації та методології проектування розподілених комп’ютерних систем на їх основі. Розглянуто також закони економічної доцільності вдосконалення комп’ютерних систем, стратегію етапів її впровадження, логіко-статистичні інформаційні моделі діагностики станів та відхилень від норми стаціонарних та квазістаціонарних об’єктів управління. Викладені основи теорії формалізації інформаційних джерел юридичних знань та методологію побудови їх продукційних моделей. Монографія призначена для спеціалістів у галузі проектування та моделювання складних комп’ютерних систем і може бути корисна для аспірантів та студентів, які навчаються за напрямом «Комп’ютерна інженерія»