Матричний перемножувач

Патент на корисну модель

ДАВЛЕТОВА АЛІНА ЯРОСЛАВІВНА; ГРИГА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; НИКОЛАЙЧУК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Матричний перемножувач належить до засобів обчислювальної техніки і може бут використаний у якості компонента високопродуктивних проблемно-орієнтованих багаторозрядних процесорів опрацювання та шифрування інформації.

Позитивний ефект досягається шляхом додаткового введення вхідного та вихідного синхронізованих регістрів пам’яті. Досягнуто розширення функціональних можливостей та застосування у швидкодіючих цифрових пристроях, цифрових фільтрах та спец процесорах шифрування даних. Додаткове введення у матричний суматор повних однорозрядних двійкових суматорів з парафазними входами та виходами дозволило підвищити швидкість таких перемножувачів у порівнянні з відомими у

 разів.