Пристрій сортування двійкових чисел

Патент на корисну модель

ГРИГА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; НИКОЛАЙЧУК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Пристрій сортування двійкових чисел, який містить першу вхідну n-розрядну шину, виходи якої з’єднані з відповідними входами першої n-розрядної структури сортування двійкових чисел, другу вхідну n-розрядну шину, виходи якої з’єднані з відповідними входами другої n-розрядноїструктури сортування двійкових чисел, третю 2n-розрядну вихідну шину, яка є виходом пристрою, який відрізняється тим, що виходи першої n-розрядної структури сортування двійкових чисел додатково з’єднані з відповідними першими входами третьої n-розрядноїструктури сортування двійкових чисел, другі входи якої додатково з’єднані з відповідними виходами другої n-розрядної структури сортування двійкових чисел, перші входи першої і другої структур сортування двійкових чисел з’єднані з інверсними кодами відповідних перших чисел, кожен базовий елемент структури пристрою додатково містить два мультиплексори з парафазними виходами, схема порівняння базового елемента сортування містить суматор з прискореним переносом з парафазними виходами а 2N-виходів третьої структури сортування двійкових чисел з’єднані з вихідною шиною.