Повний однорозрядний суматор

Патент на корисну модель

НИКОЛАЙЧУК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ; ГРИГА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; ВОЗНА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА; ДАВЛЕТОВА АЛІНА ЯРОСЛАВІВНА

Повний однорозрядний суматор належить до засобів обчислювальної техніки і може бути використаний як компонент багаторозрядних двійкових суматорів арифметико-логічних пристроїв мікропроцесорів та спецпроцесорів сортування даних. Пристрій містить два інформаційні входи, вихід суми та інверсні вхід та вихід переносів. Додатково суматор містить три логічні елементи «Виключаюче АБО», які реалізовані на двох монтажно з’єднаних виходами логічних елементів І-НЕ та АБО. Додатково суматор містить перший логічний елемент НЕ, який з’єднаний з першим вдом третього логічного елемента «Виключаюче АБО» та другий логічний елемент НЕ, який з’єднаний з другим входом другого логічного елемента «Виключаюче АБО». Технічним результатом є підвищення у 2 рази швидкодії формування сигналів переносу