Возна Наталя Ярославівна

Наукове звання: кандидат технічних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри СКС

E-mail:  nvozna@ukr.net

Освіта

• В 1998 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті» та  здобла кваліфікацію інженер-економіст.

• В 2007 році закінчила аспірантуру при Тернопільському національному економічному університеті.

• В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп’ютеризованих системах»  за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

• В 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем.