Николайчук Ярослав Миколайович

Наукове звання: докторт технічних наук, професор.

Посада: професор кафедри СКС

E-mail:  ya.nykolaichuk@wunu.edu.ua

Освіта

  • У 1967 р. – закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціаліст, електрифікація та автоматизація видобутку, транспортування та зберігання нафти і газу
  • У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністтю «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» на тему: «Разработка и исследования эффективных методов и устройств формирования сообщений для низовых сетей АСУ ТП»
  • У 1991 р – захистив докторську на тему: «Разработка теории и коплексов технических средств формирования, передачи и обработки цифровых сообщений в низовых вычеслительных сетях автоматизированных ситем». Доктор технічних наук зі спеціальності «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»
  • В 1993 р. – присвоєно звання професор.
  • З 2000 р.- 2021 р. – завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Західноукраїнського національного університету.
  • З 2022 — професор кафедри СКС.

Давлетова Аліна Ярославівна

Посада: викладач

Е-mail: a7davletova@gmail.com

Освіта

• В 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Банківська справа» та отримала кваліфікацію магістра з банківської справи.


• В 2016 закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Програмне забезпечення систем» та отримала кваліфікацію магістра.

Гуменний Петро Володимирович

Вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри СКС

Е -mail:  humannist22@gmail.com

Освіта

• В 2008 pоці закінчив  Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю комп’ютерні системи та мережі та здобув кваліфікацію магістр з комп’ютерних систем та мереж.

• В 2013 році закінчив аспірантуру при Тернопільському національному економічному університеті.

• В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методи побудови спецпроцесорів на основі вертикально-інформаційної технології» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Албанський Іван Богданович

Вчене звання: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач кафедри СКС

Е-mail: evan84@ukr.net

Освіта

• В 2006 році закінчив Тернопільський державний економічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» та здобув кваліфікацію магістр з комп’ютерних систем та мереж з відзнакою.

• В 2013 році закінчив аспірантуру при Тернопільському національному економічному університеті.

• В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Заставний Олег Михайлович

Вчене звання: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач кафедри СКС

Е-mail: olegz80@gmail.com

Освіта

• В 2002 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю захист інформації в комп’ютерних системах та здобув кваліфікацію інженер-системотехнік.

• В 2007 році закінчив аспірантуру при Тернопільському державному економічному університеті.

• В 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Методи побудови спец процесорів та аналого-цифрових кодерів в базисі Галуа”, за спеціальністю 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування.

Пітух Ігор Романович

Вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри СКС

E-mail:  pirom75@ukr.net

Освіта

• В 1997 році закінчив  Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю інформаційні системи у менеджменті та здобув кваліфікацію інженер-економіст.

• В 2007 році закінчив аспірантуру при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

• В 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методи організації руху даних в розподілених комп’ютерних системах на основі матричних моделей руху даних»  за спеціальністю 05.13.13  — обчислювальні машини, системи та мережі.

• В 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж Івано-Франківського національного технічного університеті нафти і газу.

Возна Наталя Ярославівна

Наукове звання: доктор технічних наук, професор.

Посада: професор кафедри СКС

E-mail:  nvozna@ukr.net

Освіта

• В 1998 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті» та  здобла кваліфікацію інженер-економіст.

• В 2007 році закінчила аспірантуру при Тернопільському національному економічному університеті.

• В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп’ютеризованих системах»  за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

• В 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем.