Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ: Албанський І.Б., Возна Н.Я., Гуменний П.В., Давлетова А.Я., Заставний О.М., Івасьєв С.В., Маслияк Б.О., Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Сегін А.І.

Рекомендовано до друку Вченою радою Західноукраїнського національного університету (протокол №6 від 22.02.2023року).

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем : Монографія / за загальною редакцією А.І. Сегіна — Тернопіль: ВПЦ «Університетська думка», 2023.- 495 с.
ISBN 978-966-654-695-4

АНОТАЦІЯ: У монографії викладено фундаментальні теоретичні основи проектування комп’ютерно-інтегрованих систем. Узагальнено методології, теорії та синтез спеціалізованої мікропроцесорної техніки формування, перетворення, передавання та інтегрованого цифрового опрацювання інформаційних потоків у комп’ютеризованих системах реального часу. Охоплено широкий клас рішень науково-прикладних задач на основі розроблених нових матрично-модульних методів та мікроелектронних спецпроцесорних засобів організації руху цифрових даних та інформаційних потоків. Теоретична основа схемотехнічних рішень широкого класу проблемно-орієнтованих спецпроцесорів охоплює кодові системи ТЧБ.

Монографія призначена для науковців та фахівців у галузі «Автоматика та приладобудування» і може бути корисною для аспірантів та студентів, які навчаються за відповідним напрямом.

Запрошуємо Вас взяти участь у конференції АКІТ-2023

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі проблемно-наукової міжгалузевої конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», яка відбудеться з 23 – 25 лютого 2023 року в м. Тернопіль.

У рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:
1. Автоматизовані системи управління технологічними процесами
голова секції –Возна Н.Я., д.т.н, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, ЗУНУ
заступник голови – Гуменний П.В., к.т.н, доцент, доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, ЗУНУ
2. Мікропроцесорні системи керування
голова секції – Пітух І.Р., к.т.н, доцент, доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, ЗУНУ
заступник голови – Заставний О.М., к.т.н, ст. викладач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, ЗУНУ
3. Спеціалізовані комп’ютерні системи
голова секції – Сегін А.І., к.т.н, доцент, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, ЗУНУ
заступник голови – Албанський І.Б., к.т.н, доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, ЗУНУ
4. Безпека інформаційних технологій
голова секції – Якименко І.З., к.т.н., доцент, доцент кафедри кібербезпеки, ЗУНУ
заступник голови – Івасьєв С.В., к.т.н, доцент, доцент кафедри кібербезпеки, ЗУНУ

За результатами роботи буде опубліковано збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (АКІТ — 2023)

Акредитиційна експертиза ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

В рамках акредитаційного візиту заплановано відкриту зустріч з експертами: ID 21981 Західноукраїнський національний університет, ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Час: 07 листопада, 2022 16:40
Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/78494806401?pwd=P3UiTxVbgoSnaxKZwYT1MajYQwdRLH.1
Ідентифікатор конференції: 784 9480 6401
Пароль: 2022

Николайчук Ярослав Миколайович

Наукове звання: докторт технічних наук, професор.

Посада: професор кафедри СКС

E-mail:  ya.nykolaichuk@wunu.edu.ua

Освіта

  • У 1967 р. – закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціаліст, електрифікація та автоматизація видобутку, транспортування та зберігання нафти і газу
  • У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністтю «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» на тему: «Разработка и исследования эффективных методов и устройств формирования сообщений для низовых сетей АСУ ТП»
  • У 1991 р – захистив докторську на тему: «Разработка теории и коплексов технических средств формирования, передачи и обработки цифровых сообщений в низовых вычеслительных сетях автоматизированных ситем». Доктор технічних наук зі спеціальності «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»
  • В 1993 р. – присвоєно звання професор.
  • З 2000 р.- 2021 р. – завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Західноукраїнського національного університету.
  • З 2022 — професор кафедри СКС.

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми АКІТ рівня підготовки — магістр

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 627-Е від 21 жовтня 2022 року з 07 по 12 листопада 2022 року експертною групою буде проводитися акредитаційна експертиза за спеціальністю 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітньо-професійної програми
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології » за другим рівнем вищої освіти у Західноукраїнському національному університеті