Успішний захист.

13 та 14 червня 2018 року відбувся захист бакалаврських робіт 4 курсу спеціальності «Системна інженерія» денної форми навчання. Роботи були присвячені актуальним питанням автоматизації різних галузей промисловості.

Випускники представили результати своєї роботи перед державною екзаменаційною комісією у складі:

Голова комісії: д.т.н., доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем НУ «Львівська політехніка» Кочан Роман Володимирович

Члени комісії: д.т.н., професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Николайчук Ярослав Миколайович;

к.т.н., доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Пітух Ігор Романович.

Секретар комісії к.т.н., доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Возна Наталія Ярославівна

Заслухавши доповіді та відповіді на запитання, Державна екзаменаційна комісія переконалась в опануванні студентами знань а галузі комп’ютеризованих систем управління та автоматики.

В результаті державної атестації усім присвоєно освітній ступінь бакалавра з системної інженерії.