Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми АКІТ рівня підготовки — магістр

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 627-Е від 21 жовтня 2022 року з 07 по 12 листопада 2022 року експертною групою буде проводитися акредитаційна експертиза за спеціальністю 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітньо-професійної програми
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології » за другим рівнем вищої освіти у Західноукраїнському національному університеті