Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ: Албанський І.Б., Возна Н.Я., Гуменний П.В., Давлетова А.Я., Заставний О.М., Івасьєв С.В., Маслияк Б.О., Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Сегін А.І.

Рекомендовано до друку Вченою радою Західноукраїнського національного університету (протокол №6 від 22.02.2023року).

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем : Монографія / за загальною редакцією А.І. Сегіна — Тернопіль: ВПЦ «Університетська думка», 2023.- 495 с.
ISBN 978-966-654-695-4

АНОТАЦІЯ: У монографії викладено фундаментальні теоретичні основи проектування комп’ютерно-інтегрованих систем. Узагальнено методології, теорії та синтез спеціалізованої мікропроцесорної техніки формування, перетворення, передавання та інтегрованого цифрового опрацювання інформаційних потоків у комп’ютеризованих системах реального часу. Охоплено широкий клас рішень науково-прикладних задач на основі розроблених нових матрично-модульних методів та мікроелектронних спецпроцесорних засобів організації руху цифрових даних та інформаційних потоків. Теоретична основа схемотехнічних рішень широкого класу проблемно-орієнтованих спецпроцесорів охоплює кодові системи ТЧБ.

Монографія призначена для науковців та фахівців у галузі «Автоматика та приладобудування» і може бути корисною для аспірантів та студентів, які навчаються за відповідним напрямом.