Об’єктно-орієнтоване програмування

Операційні системи

Системи управління базами даних

Теорія електричних та магнітних кіл

Елементи аналогової електроніки

Основи метрології

Системне програмування

Спецрозділи математики

Елементи цифрової електроніки

Компютерна криптографія

Теорія автоматичного управління

Теорія систем та системний аналіз

Теорія інформації та кодування

Проектування комп’ютеризованих систем управління

Програмування мобільних пристроїв

Програмовані логічні контролери

Програмування логічних матриць

Програмування на мові JAVA

Моделювання та оптимізація систем керування

Оптимальні та адаптивні системи керування

Низові комп’ютерні системи управління

Проектування та програмування мікропроцесорних пристроїв автоматики

Сенсори та виконавчі механізми

Системи автоматизованого управління на основі ВІТ